Ouderschapsplan

Voor gehuwden en samenwonenden met kinderen die uit elkaar gaan is een ouderschapsplan verplicht, dat staat in de wet. Verder hebben ouders die hun relatie verbreken grote vrijheid in het maken van afspraken (regelingen) voor de kinderen.
Drie onderwerpen moeten in ieder geval vastgelegd zijn als regelingen in een ouderschapsplan:
• zorgverdeling na het uit elkaar gaan van de ouders
• de kosten van de kinderen en verdeling daarvan
• hoe gaan ouders informatie uitwisselen en overleggen?

Zorgverdeling na het uit elkaar gaan van de ouders

Hoe is de zorg verdeeld na de scheiding? Met andere woorden: wanneer zijn de kinderen bij welke ouder? Deze regeling gaat zowel over de verdeling van zorg tijdens de schoolweken als tijdens vakanties en feestdagen. De regeling moet specifiek zijn: het is belangrijk dat ouders en kinderen weten waar ze aan toe zijn.

De kosten van de kinderen en de verdeling daarvan

Als ouders dient u naar draagkracht bij te dragen in de kosten van uw kinderen. Het is dus nodig eerst de draagkracht van beide ouders te bepalen en te kijken wat uw kind nodig heeft. Ouders hebben ook op dit punt alle vrijheid om een regeling te treffen. Het is niet altijd gemakkelijk deze vrijheid in te vullen. Tijdens de mediation besteedt een advocaat-mediator van Divorce Company hier zeker aandacht aan.
In de mediation legt de mediator steeds uit welke normen de rechtbank hanteert en hoe die in uw geval uitpakken. Het is vervolgens aan u, de ouders, om zelf volgens die normen een afspraak te maken over kostenverdeling óf om een eigen regeling vast te leggen.

Informatie uitwisselen en overleg tussen de ouders

Ook de manier waarop ouders informatie over de kinderen met elkaar gaan uitwisselen na de scheiding komt in het ouderschapsplan te staan. Hoe ouders gaan communiceren moet dus goed afgesproken worden. Vaak overleggen ouders via e-mail, maar er zijn ook ouders die liever bellen. Anderen kiezen ervoor een schrift bij te houden dat steeds met het kind meegaat.

Waarom een ouderschapsplan?

Het verplichte ouderschapsplan is ingevoerd om het aantal problemen over kinderen na een echtscheiding te verminderen. Sinds 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om bij scheiding zo’n ouderschapsplan op te stellen. Dienen ouders een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank, dan moet een ouderschapsplan worden bijgevoegd. Behalve over de drie genoemde verplichte onderwerpen mogen ouders ook andere afspraken vastleggen in dit plan.

In het nieuws: twijfel over het nut van een verplicht ouderschapsplan

klik hier voor het bericht in de Volkskrant van 16 mei 2015>