Finale kwijting en pensioenen

Als mensen uit elkaar gaan en ze regelen hun zaken in een overeenkomst/convenant, wordt daarin vaak opgenomen dat er sprake is van finale kwijting. Daarmee wordt bedoeld dat er na het ondertekenen en nakomen van de overeenkomst geen rechten en verplichtingen over en weer meer bestaan.
Als er pensioenen zijn opgebouwd tijdens huwelijk/relatie moeten deze vaak ook gedeeld worden. De afspraken hierover moeten uitdrukkelijk in de overeenkomst/convenant worden vermeld. Gebeurt dat niet of niet volledig genoeg dan geldt de wet en moeten de pensioenen wellicht alsnog gedeeld worden ondanks de afspraak van de finale kwijting.

Laat daarom een overeenkomst/convenant waarin de gemaakte afspraken worden opgesomd altijd controleren door een advocaat om problemen later te voorkomen.