Mediationtest

Is mediation voor u een goede manier om uw scheiding te regelen?
Doe de mediationtest.

Vul de test in en ontdek of mediation geschikt is voor u. Geef aan wat voor u van toepassing is. U kunt maximaal vijf mogelijkheden aanklikken.

Uitkomst

Voor u is het duidelijk dat mediation de voorkeur geniet als werkwijze om tot goede afspraken te komen. U kunt op korte termijn samen met uw partner bij ons terecht voor een intakegesprek.

Voor u geldt dat mediation de voorkeur geniet boven het voeren van een procedure. U heeft echter ook wat bedenkingen of twijfelpunten. In het intakegesprek zullen we ook uw aarzelingen bespreken; daarna kunt u beslissen of mediation toch de beste optie is.

U hebt een aantal overwegingen op grond waarvan u zich afvraagt of mediation wel de juiste route is. Daartegenover staat dat er voor u ook wel degelijk voordelen verbonden zijn aan mediation. Om tot een goede beslissing te komen, raden wij u aan een intakegesprek aan te vragen. U kunt de voors en tegens met ons bespreken en daarna uw keuze maken.

Bij u zijn er tegenover de voordelen die u bij mediation ziet ook twijfels over de haalbaarheid van mediation. Wij nodigen u uit om ook die twijfels in het intakegesprek aan de orde te stellen. Als u goed bent geïnformeerd over de mogelijkheden van mediation, dan kunt u tot een beslissing komen of mediation de juiste manier is om tot afspraken te komen.

U hebt er serieuze twijfels over of mediation in uw situatie de beste manier is om tot goede afspraken te komen. Mogelijk hebt u nog meer informatie nodig over mediation of over de wijze waarop u tijdens het mediationproces ondersteund kunt worden.

Wij zijn als mediator én als advocaat gespecialiseerd in het familierecht. Dat betekent dat wij beide partijen informeren over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden. Op basis van goede informatie kunt u uw eigen afwegingen maken. Over onze werkwijze zullen wij u uitgebreid informeren tijdens het intakegesprek.

Mediation lijkt voor u niet de aangewezen manier om tot een regeling met uw partner te komen. U kunt beter een eigen advocaat zoeken die voor u kan proberen de regeling tot stand te brengen die u wenst.

De test kon niet worden uitgevoerd. Probeer het opnieuw.