Evaluatieformulier mediation

  1. Wat was uw belangrijkste motief om voor mediation te kiezen?

  2. Vindt u dat u, voordat de mediation begon, goed bent voorgelicht over mediation als conflictoplossingsmethode?

  3. Hoe groot was, voordat de mediation begon, uw verwachting dat door mediation het probleem in kwestie opgelost zou kunnen worden?

  4. Alles overziend, hoe bevredigend is het resultaat van de mediation voor u? (Rapportcijfer 1-10)

  5. Wat vond u van de totale duur van het mediation-traject?

  6. Wat is uw oordeel over de kwaliteit van de mediator? (Rapportcijfer 1-10)

  Onpartijdigheid:
  Onafhankelijkheid:
  Deskundigheid:
  Inzet/daadkracht:
  Zorgvuldigheid:
  Evenwicht tussen betrokkenheid en afstand bewaren:


  7. Zou u bij een soortgelijk probleem weer mediation overwegen?

  8. Ik zou Divorce Company aanraden aan anderen, omdat...

  9. Heeft u verdere opmerkingen / suggesties?