Wat doen wij

Wij begeleiden u en uw partner met advies en mediation bij scheiding door het hele scheidingstraject. Bij ons bent aan het juiste adres voor:
• advies over de juridische mogelijkheden van scheidingsmediation;
• goede begeleiding van het mediationproces.
We zijn ervaren advocaten-mediators in het familierecht en dragen ook zorg voor de afronding van het proces bij de rechtbank. Dat is wel zo overzichtelijk. We werken efficiënt, maar ook met oog voor de emotionele kanten van het proces waarin u zich bevindt wanneer u gaat scheiden.

Werkwijze mediation bij scheiding

Scheidingsmediation start met een gratis kennismakingsgesprek, eventueel meteen gevolgd door de intake. Daarna werken we volgens een stappenplan. De afspraken die u maakt leggen we vast in een convenant en een ouderschapsplan. De rechtbank bekrachtigt de gemaakte afspraken. Voor gehuwden is dit tegelijk het moment waarop de rechtbank de echtscheiding uitspreekt.

Stappenplan mediation bij scheiding

Divorce Company werkt met een overzichtelijk en helder stappenplan, een plan dat houvast biedt tijdens het mediationproces. Bekijk hier het stappenplan scheidingsmediation.

Vaste tarieven

We hanteren vaste tarieven. U weet bij Divorce Company dus waar u aan toe bent. Op onze website vindt u een overzicht van de kosten mediation bij scheiding.

Alimentatie: online berekenen

Wilt u uw draagkracht berekenen?
Op onze website vindt u een handige rekentool, de online-alimentatieberekening. Hiermee berekent u eenvoudig wat uw draagkracht is, en hoeveel u op basis daarvan zou kunnen bijdragen in de kosten van uw kind na uw scheiding.
De draagkracht speelt een rol bij het vaststellen van de bijdrage voor de kinderen door beide ouders.
De werkelijke bijdrage die u moet betalen is niet alleen afhankelijk van uw inkomen, maar ook van het inkomen van de andere ouder. Bovendien is van belang wat het kind nodig heeft.
Meer informatie over uw bijdrage en kinderalimentatie krijgt u van ons tijdens de mediation.

Trusted Partners

Wij werken samen met deskundigen op andere terreinen. Zo nodig kunnen wij u verwijzen naar bijvoorbeeld een accountant, een fiscalist of een kinderpsycholoog.