Alimentatie indexeren: niet vergeten en #durftevragen!

Wij staan weer aan het begin van een fris nieuw jaar. De kerstboom de deur uit en … oh ja de alimentatie indexeren.

Zoals veel tarieven, stijgt ook het alimentatiebedrag jaarlijks. Voor alimentatie geldt niet de algemene inflatiecorrectie, maar een aparte wettelijke indexering. Deze is afgestemd op de gemiddelde stijging van salarissen en het prijsniveau in Nederland. In november heeft het Ministerie van Justitie de alimentatie-index van 2016 vastgesteld op 1,3%. Dit houdt in dat de alimentatie (zowel de kinderalimentatie als de partneralimentatie) met ingang van 1 januari van dit jaar met 1,3% omhoog gaat. Hoe weet je wat het percentage is? Wij plaatsen dat jaarlijks in november / begin december op onze website maar je kan natuurlijk ook googelen op “alimentatie indexering”.

Van de alimentatiebetaler wordt verwacht dat hij of zij deze verhoging met ingang van de alimentatie voor de maand januari zelf toepast. De alimentatie indexering is namelijk altijd van toepassing TENZIJ de betaler en de ontvanger schriftelijk hebben afgesproken dat deze indexering wordt uitgesloten of een rechter de uitsluiting van de alimentatie indexering expliciet in de beschikking heeft opgenomen.
Check als alimentatieontvanger of de alimentatie van januari is verhoogd en als dat niet zo is: #durftevragen! Bel en/of mail je ex-partner nog in de maand januari en vraag om de alimentatie te verhogen met de wettelijke indexering. Het is beter om dat direct te doen. Bij langer wachten kan er een achterstand ontstaan die voor de betaler soms weer lastig is in te lopen. Weet ook dat niet betaalde alimentatie indexering verjaart door verloop van vijf jaren.

Het percentage van de alimentatie indexering na scheiding schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 3,9% en de 0,8%. Dat zijn geen wereldschokkende percentages maar het kan ook veel meer zijn. In 1975 was het 16%!

Wel of geen toepassing van deze wettelijke regeling is overigens iets om goed over na te denken bij echtscheiding. Het feit dat deze regeling van toepassing is “tenzij”, betekent dat het aan de orde kan worden gesteld. Zo’n indexering ligt bijvoorbeeld minder voor de hand als in de cao en/of met de werkgever voor meerdere jaren een nullijn is opgelegd of als je zelfstandig ondernemer bent met een gelijkblijvende of zelfs dalende winst. Vooral in echtscheidingsmediation is maatwerk mogelijk door bijvoorbeeld samen af te spreken dat de alimentatie wordt verhoogd met een percentage gelijk aan dat waarmee het bruto inkomen van de alimentatiebetaler is gestegen ten opzichte van het voorafgaande jaar.