Kinderopvangtoeslag

Zorg dat als je de kosten van kinderopvang betaalt ook de kinderopvangtoeslag aan jou wordt uitgekeerd. Als het kind bij de andere ouder is ingeschreven komt in beginsel de kinderopvangtoeslag aan de ander toe tenzij er bijvoorbeeld sprake van co-ouderschap. Daarvan is sprake als je minimaal 3 dagen per week voor de kinderen/het kind zorgt. Als je net niet aan die 3-dagen-eis voldoet kan het lonen de vakantiedagen en andere extra dagen mee te rekenen en bovendien behoeven de 3 dagen geen hele dagen te zijn. Het op een dag de kinderen halen van en brengen naar school zou al 1 dag kunnen vullen.